Nadine Hermans
Goedele Breyne en Stefan Beeldens voor pH7-Positief Hove

16. Nadine HERMANS


  • 53 jaar, uit de Lintsesteenweg
  • Gehuwd met Guy Wollants en moeder van Lennart (25j) en Stefan   (23j)
  • Zelfstandige kinesitherapeute en psychomotorisch therapeute
  • Liefhebber van tuinieren, lopen en lezen


“Dagelijks ben ik bezig met de gezondheid van mensen en vooral van jonge kinderen met motorische problemen. De gemeente moet een uitgebreid gezondheidsplan ontwikkelen en uitvoeren voor alle lagen van de bevolking, voor de jeugd, de senioren en de mensen met een beperking. Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig met de eerstelijnswerkers, de artsen en de paramedici. De raad van mensen met een beperking moet daarvoor goed uitgebouwd worden.”